Reglement Facebook wedstrijd ColliShop

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door ColliShop, een onderdeel van Etn. Fr. Colruyt nv, met maatschappelijke zetel te 1500 Halle (België) Edingensesteenweg 196 en staat uitsluitend open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het Belgisch grondgebied wonen en die in het bezit zijn van een geldig Facebook-account.
 2. De wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, bekrachtigd, beheerd door, of geassocieerd met Facebook. Met betrekking tot deze wedstrijd kan Facebook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, voor zover wettelijk mogelijk, door de deelnemers.
 3. De wedstrijd loopt van 19 december 2016 tot 25 december 2016, 24.00u via de Facebookpagina van ColliShop.
 4. De deelnemers posten een antwoord op de vraag door het delen van een foto of tekst op de wedstrijdvraag die we posten op de Facebookpagina van ColliShop.
 5. Elke speler kan gedurende de wedstrijd aan elke vraag slechts eenmaal deelnemen.
 6. Er zullen 7 winnaars zijn. Elke winnaar ontvangt één van de 7 prijzen. De prijs die hij/zij krijgt is afhankelijk van de wedstrijdvraag waarvoor hij/zij als winnaar gekozen werd.

  De winnaar op Maandag 19/12/16 ontvangt een Kahla 30-delig servies Jazz (364311)
  De winnaar op dinsdag 20/12/2016 ontvangt een Handdoekenset (702328 + 702336 + 702320 +702312)
  De winnaar op woensdag 21/12/2016 ontvangt een Krabton little lazy (305404) en Karlie Flamingo hondenspeelgoed (305289)
  De winnaar op donderdag 22/12/2016 ontvangt een Fujifilm fototoestel (172675)
  De winnaar op vrijdag 23/12/2016 ontvangt een Polar Hartslag en activiteitsmeter M400 zwart (440324)
  De winnaar op zaterdag 24/12/2016 ontvangt een Bosch staafmixer MSM67170 (216088)
  De winnaar op zondag 25/12/2016 ontvangt een Le Creuset Ronde stoofpan Kersrood 28cm - 6,7l (347876) 

  De 7 winnaars zullen worden verkozen in functie van de originaliteit van hun foto, verhaal, of recept.
  De jury wordt samengesteld uit de leden van de marketingafdeling van ColliShop. De 7 winnaars zullen worden verwittigd via privébericht via Facebook en zullen hun prijs per post ontvangen of kunnen deze in hun filiaal naar keuze afhalen.
 7. Er kan slechts één prijs per familiaal adres toegewezen worden. De prijzen zijn niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 8. Het personeel van Colruyt Group Services NV en Etn. Fr. Colruyt NV mag niet deelnemen aan deze wedstrijd.
 9. Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd kunnen door ColliShop worden verwijderd.
 10. De gegevens van de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. ColliShop behandelt deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden. Zij zullen enkel worden gebruikt voor het verloop van deze actie en om u op de hoogte te houden van eventuele voordelen, promoties en acties van ColliShop. De winnaars van deze wedstrijd gaan akkoord dat een afbeelding of foto van hun door ColliShop kan worden gebruikt in publicitair materiaal, zowel online als offline.ColliShop behoudt zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten haar wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
 11. In geval van misbruiken, misleiding, bedrog of indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt ColliShop zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten. ColliShop is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van een internetverbinding of derden.
 12. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van ColliShop. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.
 13. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.
 14. Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van ColliShop de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt ColliShop ontlast van iedere verbintenis.