Stopzetting

Waarom een stopzetting?
 1. ColliShop is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – De samenwerking op basis van deze voorwaarden per e-mail te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.
 2. Onverminderd haar overige rechten is ColliShop onder meer gerechtigd om de samenwerking onder deze voorwaarden met onmiddellijke ingang per e-mail te beëindigen in geval:
  1. de affiliate geheel of deels tekort komt in de nakoming van één of meerdere van zijn/haar verplichtingen onder de voorwaarden van het affiliatieprogramma.
  2. de site van de affiliate naar oordeel van ColliShop in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden, dan wel op één of andere wijze aanstootgevend zou kunnen zijn.
  3. ColliShop hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden.
 3. De affiliate kan te allen tijde – zonder opgave van redenen – zijn affiliateschap beëindigen door hierover een ticket te sturen via het Awin-platform.
 4. De samenwerking onder deze voorwaarden eindigt direct en automatisch in geval:
  1. De affiliate de affiliatelink inactief heeft gemaakt.
  2. Het affiliatieprogramma is stopgezet om wat voor redenen dan ook.
  3. De affiliate adverteert via Search Engine Marketing op zoekwoorden die de merknaam ColliShop (of één van de andere labels van Colruyt Group) bevat.
Wat na een stopzetting?
 1. Indien het affiliateschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
  1. Dienen onmiddellijk de bestaande affiliatelink(s) inactief worden gemaakt.
  2. Is ColliShop gerechtigd om de toegang tot zijn campagnedata te blokkeren.
  3. Kan de affiliate geen aanspraak (meer) maken op commissie.
  4. Zal de affiliate onmiddellijk de content op de affiliatesite verwijderen.
  5. Is de affiliate per direct niet langer gerechtigd om de merken, content en artikelen van ColliShop op het platform te gebruiken.
  6. Zal de affiliate onmiddellijk de content van zijn/haar affiliatesite en/of uit zijn/haar lokale database verwijderen.
 2. Wanneer de samenwerking door ColliShop wordt stopgezet omwille van praktijken die niet in lijn zijn met de voorwaarden, zal de affiliate geen aanspraak meer kunnen maken op commissies uit verkoop.